Cookie- en Privacy Beleid

Het Geslacht De Pauw Policy - Website

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor Het Geslacht De Pauw van het hoogste belang. In deze privacyverklaring beschrijven we welke maatregelen er worden genomen om de bescherming van uw persoonlijke gegevens te garanderen conform de Belgische privacywetgeving en de Europese General Data Protection Regulation (GDPR). Met deze toelichting wensen we u duidelijk te informeren hoe we binnen Het Geslacht De Pauw, zorg dragen voor uw gegevens.

 1. Waarborgen privacy.
  Het Geslacht De Pauw is verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De verwerkingsverantwoordelijke is een "natuurlijk persoon of rechtspersoon" die instaat voor het verzamelen van persoonsgegevens bij een bezoek van de website www.hetgeslachtdepauw.be en bij het invullen van onze formulieren op de website van www.hetgeslachtdepauw.be.
  U dient zich ervan bewust te zijn dat Het Geslacht De Pauw niet verantwoordelijk is voor het privacy-beleid van andere sites en bronnen waaronder eventuele leden, partners en derde partijen leveranciers.
  Door gebruik te maken van de website www.hetgeslachtdepauw.be geeft u aan het privacy-beleid te accepteren en ermee akkoord te gaan.
  Het Geslacht De Pauw respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 2. Persoonsgegevens die worden verwerkt.
  Het Geslacht De Pauw kan persoonsgegevens over u ontvangen en/of verwerken van u doordat u gebruikt maakt van de diensten van Het Geslacht De Pauw, en/of omdat u deze zelf verstrekt heeft bij het invullen van een formulier op de website van www.hetgeslachtdepauw.be.
  Volgende persoonsgegevens kunnen verwerkt worden:

  • voor- en familienaam
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • website URL/URI
  • IP-adres
  • adresgegevens/leveringsadresgegevens.

 3. Algemene gegevens die worden verwerkt.
  Het Geslacht De Pauw kan gegevens over u ontvangen en/of verwerken door "tracking-technologieën" die op een geautomatiseerde wijze worden verzameld, door een bezoek aan www.hetgeslachtdepauw.be.
  Deze gegevens vallen in de categorie "Elektronische Identificatie- en lokalistatiegegevens":

  • IP-adresssen, verbindingsmomenten,...
  • Benadering van locatie, omgeving,...
  • Surfgedrag (welke pagina’s worden bekeken hoe lang wordt een webpagina bekeken, clicks, hits,...);
  • Via welk kanaal wordt onze website bezocht (zoektermen, via welke webpagina onze website wordt bezocht);
  • Welk toestel wordt gebruikt (pc, smartphone, tablet,...);
  • Welke systeemsoftware wordt gebruikt (Windows, Android, Apple,...);
  • Welke browser wordt gebruikt (IE, Mozilla, Chrome,...);

  Deze gegevens zijn volledig geanonimiseerd en kunnen dus niet gekoppeld worden aan persoonlijke identificatiegegevens, waardoor een identificatie van een persoon door Het Geslacht De Pauw niet mogelijk is. Uiteraard wordt, indien nodig, op basis van de Telecommunicatiewet expliciet uw toestemming voor het gebruik van cookies en tracking-technologie gevraagd. Dit aan de hand van ons cookie-beleid zoals weergegeven op onze website www.hetgeslachtdepauw.be.

 4. Het Geslacht De Pauw ontvangt en verwerkt geen gevoelige persoonsgegevens.
  Gevoelige persoonsgegevens omvatten: politieke opvattingen, raciale of etnische afkomst, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, seksuele voorkeuren, gezondheid en het lidmaatschap van een [vak]vereniging.

 5. Hoe lang bewaart Het Geslacht De Pauw deze gegevens?
  Het Geslacht De Pauw bewaart uw persoonsgegevens zolang de samenwerking aanwezig is en niet door één van beide partijen opgezegd werd. Na het beëindigen van de samenwerking worden de persoonsgebonden gegevens nog zeven jaar bijgehouden. Als betrokkene kan u uitdrukkelijk vragen om deze reeds vroeger te verwijderen zonder dat echter de wettelijke bewaartermijnen geschonden worden.

  Opgelet:

  • Publieke commentaren/reacties op deze website kunnen op vraag niet meer verwijderd worden wanneer de aanvraag binnenkomt nadat de commentaar/reactie-datum de zeven jaar heeft overschreden. Het e-mail adres dat werd gebruikt om het commentaar, of de reactie, te posten is het enige referentie-punt voor confirmatie voor verwijdering van desbetreffend schrijven.

 6. Inzien, aanpassen of verwijderen van gegevens.
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar .
  Het Geslacht De Pauw zal zo snel mogelijk, maar zéker binnen twaalf weken, op uw verzoek reageren.

 7. Derden
  Het Geslacht De Pauw zal nooit uw persoonsgegevens aan derde partijen verkopen, mits hier geen toestemming voor is gegeven.
  Echter, om ten alle tijden een optimale dienstverlening te kunnen garanderen, werkt Het Geslacht De Pauw voor bepaalde activiteiten samen met derde partijen, elk gespecialiseerd in hun domein. Het Geslacht De Pauw selecteert haar partners zorgvuldig zodanig dat zij even plichtsbewust met de persoonsgegevens omgaan als Het Geslacht De Pauw dit zelf doet. Voorts ontvangen zij deze persoonsgegevens enkel om ze ten behoeve van Het Geslacht De Pauw te verwerken.
  Deze derde partijen kunnen en mogen uw gegevens niet gebruiken voor eigen [commerciële] doeleinden.
  Het kan zijn dat in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. De eventuele werknemers bij Het Geslacht De Pauw zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

  Uitzonderingen:

  • Websitebeoordelingen en beoordelingen in het algemeen door bezoekers kunnen door de eigenaar van www.hetgeslachtdepauw.be geïmporteerd en ingezien worden.
  • Websitebeoordelingen en beoordelingen in het algemeen door bezoekers kunnen elders getoond worden om de betrouwbaarheid van www.hetgeslachtdepauw.be aan te tonen.
  • Persoonsgegevens zullen enkel gedeeld worden in het kader van een wettelijke verplichting.
  • In geval van het vermoeden van strafbare feiten behouden we het recht informatie te delen met overheids- en/of officiële instanties.

 8. Uitschrijven dienst nieuwsbrief
  Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om u af te melden. Wenst u enkel de gegevens aan te passen, neem dan contact op met Het Geslacht De Pauw via dit e-mail adres: .

 9. Gebruik van cookies
  www.hetgeslachtdepauw.be plaatst cookies bij bezoekers. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de server van een website in de browser van uw computer of uw mobiel apparaat (smartphone, tablet, ...) worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. De cookie bevat informatie die toelaat om uw browser te herkennen en de website te informeren over uw eerdere activiteiten (bv. taalkeuze, ...). De server van de website www.hetgeslachtdepauw.be kan enkel de cookies lezen die de server zelf geplaatst heeft en heeft geen toegang tot andere bestanden die op uw apparaat [PC, tablet, mobiel of andere] staan.

  • Technische cookies
   Deze cookies zijn essentieel voor de goede werking van deze website. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om tussen de verschillende onderdelen van onze website te navigeren en bepaalde functionaliteiten te gebruiken. Deze cookies laten niet toe om u als individu te identificeren. Als u deze cookies weigert, kunnen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal functioneren.

  • Functionele cookies
   Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van de website eenvoudiger te maken. Denk hierbij aan het bewaren van producten in een winkelmand of de inloggegevens tijdens een volgend bezoek. Dit betreft anonieme cookies. Deze cookies worden maximaal 1 jaar bewaard en worden niet gedeeld met derden. Hiervoor dient u, als bezoeker, geen toestemming te geven. Als u deze cookies weigert, kunnen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal functioneren.

  De technische en functionele cookies zijn eigen of first party cookies, dit zijn cookies die van de server van de website van Het Geslacht De Pauw zelf komen.

  • Marketing cookies
   Deze cookies verzamelen informatie over het gebruik van onze website door de bezoekers en verstrekken bijvoorbeeld informatie over de bezochte pagina's en de doorgebrachte tijd per pagina. Dit zijn third party cookies, die niet van de server van de website van Het Geslacht De Pauw zelf komen, maar bv. van Google Analytics. Deze cookies laten niet toe om u als individu te identificeren en zijn niet door www.hetgeslachtdepauw.be te beïnvloeden.

  • Cookies uitschakelen
   De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. U kunt er voor kiezen om cookies te blokkeren of om deze uit te schakelen. U kan ook opteren om u te waarschuwen als er cookies worden verzonden naar uw computer of mobiel apparaat. Voor meer informatie over hoe u de instellingen van uw browser kunt aanpassen of wijzigen, raadpleegt u best uw browserinstructies of helpscherm.

  Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/.
  Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/.

 10. Beveiliging
  Het Geslacht De Pauw neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
  Mocht u de indruk hebben dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er mochten er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Het Geslacht De Pauw verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Het Geslacht De Pauw op via .